Generalforsamling

 

D.11. februar 2023 afholdt Aalborg Patchwork generalforsamling.
Aktivitetscentret på Grønlands Torv med følgende dagsorden:


  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Godkendelse af regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Forslag fra medlemmerne.
  6. Valg til bestyrelsen: På valg er Rita Christensen og Birthe Skytte.                                      Begge modtager genvalg.
  7. Valg af suppleanter.
  8. Valg af bilagskontrollant.
  9. Valg af bilagskontrollant suppleant.
  10. Eventuelt.

 

Formand Lisbeth Christensen bød velkommen.


Ad 1
Annette Kofod blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet og beslutningsdygtig.


Ad 2
Lisbeth Christensen aflagde årsberetningen. Beretningen blev godkendt.


Ad 3
Kasserer Rita Christensen aflagde regnskab. Regnskabet blev godkendt.


Ad 4
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 125 og mødegebyr på kr. 20 når man mødes til sydag. Bestyrelsens forslag blev tiltrådt.


Ad 5
Der var ingen indkomne forslag.


Ad 6
Rita Christensen og Birthe Skytte var på valg. De blev genvalgt.


Ad 7
Birthe Pedersen blev genvalgt.


Ad 8
Annette Kofod blev genvalgt.


Ad 9
Ruth Taudal blev genvalgt.


Ad 10
Lisbeth slog et slag for foreningens hjemmeside og opfordrede til at sende billeder af sine patchworkarbejder til Rita, som så vil lægge dem på hjemmesiden. Lisbeth opfordrede også til at medlemmerne gerne måtte komme med forslag til fællessyning, og evt. til at undervise os andre i en teknik.


Annette afsluttede generalforsamlingen, og Lisbeth takkede dirigenten og de fremmødte.


12 februar 2023

Brita Pedersen

Del siden