Program

www.aalborgpatchwork.dk


Program for 1. halvår 2023


 

Lørdag d.14. januar kl. 10.00 – 15.00

Vi starter det nye år med besøg af Butik POSTGÅRDEN

Fra kl. 13.00 – 14.00 er butikken åben for andre end foreningens medlemmer.

Der vil være mulighed for at betale årets kontingent. Lørdag d. 11. februar kl. 11.00 

Generalforsamling 

Dagsorden:                                                                            

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Valg af bestyrelse:
          På valg er Birthe Skytte og Rita Christensen
          begge modtager genvalg
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af bilagskontrollant
 9. Valg af bilagskontrollantsuppleant
 10. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til formanden, Lisbeth

li-christensen@privat.dk senest d. 29. januar

 

Af hensyn til bestilling af smørrebrød bedes tilmelding ske til Rita rc@gvdnet.dk  27147064  
senest den 4. februar

Medbring tallerken, bestik og egne drikkevarer. Mandag d. 6. marts kl. 19.00 – 21.30

Vi mødes og hygger os med vores sytøj. 


 

Lørdag d. 25. marts kl. 10.00 - 15.00 

Vi mødes med vores sytøj.

Der vil være oplæg til improviseret log cabin efter ide af Catrine Staal Axelsen,

som vi syr d. 22. aprilLørdag d. 22. april kl. 9.00 – 16.00 

Maratonsyning.

Vi syr improviseret log cabin. Det kan sys både på maskine og i hånden.
Materialeliste bliver oplyst senere.

Hvis du ikke vil sy log cabin, så tag dit eget sytøj med. 

 

 

Fredag d. 19. maj kl. 8.30 – ca. 18.00

Udflugt til Quiltefestival i Aulby 

Afgang kl. 8.30. Der er ikke formiddagskaffe, men der bliver serveret brunch

sidst på formiddagen, inden vi ved 12-tiden ankommer til Aulby.
Vi kører derfra kl. 15.30.

Bindende tilmelding til Rita rc@gvdnet.dk, 27147064 senest d. 4. maj.
Pris 350,- kr for medlemmer, 400,- kr. for ikke medlemmer betales ved tilmelding i foreningen,
eller på vores konto i Spar Nord Bank reg.nr. 9037 kt. nr. 4561871685.
Husk at skrive dit eget navn på, når du overfører pengene.

Turen gennemføres ved mindst 25 deltagere. Ved evt. aflysning tilbagebetales beløbet.

 

 

Mandag d.12. juni kl. 19.00 – 21.30

Vi afslutter sæsonen og ønsker hinanden en god sommer.

Vi sælger lodder og afholder sommerlotteri.

Medbring det, du har lavet i årets løb, eller det du er i gang med, så laver vi en lille udstilling.

 

 

Del siden